Bemowo2024.pl Ratusz z perspektywy lokalsów ;)

Gaz odbiera rozum projektantom?

Podaj dalej za pomocą:

Tego typu pytania, na mieszkańcach regionu Lasu Bemowskiego, WYMUSZAJĄ bieżące wydarzenia.

Jedno z tych wydarzeń, to zderzenie z arcydziełem architektury krajobrazu, wykonanym na Boernerowie przez Polską Spółkę Gazownictwa. Do tego tematu wkrótce wrócimy i zapewne na długo (aż do skutku) z nim zostaniemy, a na razie fotka jednego z „eksponatów”:

Nowotwór Polskiej Spółki Gazownictwa na osiedlu objętym ochroną konserwatorską (ul. Westerplatte / Akantu)
< tu domniemywana przyczyna (warto uważnie przeczytać) – link >

Drugie kuriozum, o bardziej fatalnych skutkach dla regionu, to gazociąg firmy GAZ-SYSTEM < link >

Na zorganizowanym przez Komisję Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bemowo spotkaniu w dniu 7 listopada 2023, można było dowiedzieć się od zaproszonych (między innymi) przedstawicieli firmy GAZ-SYSTEM, że:

 • podstawa uproszczonych działań i zezwoleń to specustawa gazowa;
 • gazociąg nie musiał przechodzić przez Las Bemowski !!!
  • głównym kryterium wyboru trasy było unikanie kosztów odszkodowań dla prywatnych właścicieli terenów. Gazociąg podziemny ogranicza użytkowanie na nim położonego pasa, w tym wypadku 6 metrów szerokości;
  • preferowane były tereny Skarbu Państwa, w tym wypadku Las Bemowski !!! – najważniejszym kryterium była bieżąca zyskowność, a nie długofalowe i wieloaspektowe dobra?
 • pierwsze projekty gazociągu w ogóle nie uwzględniały interesu Lasu
  • przejście przez Las Bemowski było projektowane w wielu wariantach, ale nie ze względu na troskę projektantów o Las, a jedynie pod naciskiem Lasów Miejskich
  • Kierownictwu i pracownikom Lasów Miejskich Warszawy należą się słowa uznania za odpowiedzialne i zaangażowane podejście do tematu. Obecna trasa gazociągu jest wariantem „optymalnym”;
 • przedymensjonowanie nowej drogi pożarowej wynika z wymogów nowych przepisów
  • dla przypomnienia:
   • nowy gazociąg położony jest w miejsce dotychczasowej drogi pożarowej
   • obok gazociągu (starej drogi) budowana jest nowa droga wg nowych przepisów
   • w miejscu starej drogi, nad nowym gazociągiem nie może być roślin wykształcających system korzeniowy mogący wpływać na geometrię czy strukturę gazociągu i pas ten nie może być obciążany ruchem;
   • stary gazociąg zostanie wyłączony z eksploatacji po udanym rozruchu nowego gazociągu, a teren nad starym gazociągiem będzie wolny od dotychczasowych restrykcji i może być zalesiony;
 • nowa droga pożarowa nie zwiększy zagrożenia deweloperką (nie polepsza skomunikowania) działki 180;
 • mieszkańcy podkreślali (celowo?) nieskuteczną komunikację, brak dialogu, który mógłby zapobiec kompromitacji decydentów i projektantów trasy gazociągu;
 • rzecznik prasowy wykonawcy robót zaprasza lokalną społeczność do kontaktu < link >
 • Komisja Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bemowo będzie koordynowała dialog społeczny z inwestorem i wykonawcą, co będzie komunikowała lokalnym społecznościom < link >

(gk)

Źródło: TVN Warszawa <link>
Podaj dalej za pomocą: