Bemowo2024.pl Ratusz z perspektywy lokalsów ;)

XLIX/2022 Sesja Rady Dzielnicy Bemowo 16.11.2022 + KOMENTARZE

Podaj dalej za pomocą:

Udostępniamy:

Proponujemy od 13-tej minuty (otwarcie):

Nowe restrykcje YouTube nie pozwalają na widok pełnoekranowy w ramach innych portali. By uzyskać pełnoekranowy widok proszę kliknąć logo „YouTube” i po przekierowaniu na portal YouTube wybrać widok pełnoekranowy (mogą być wyświetlane reklamy portalu YouTube)

Planowany porządek obrad (link)

Komentarze:


‼️Dobry projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Przyjaźń z jednogłośną, pozytywną opinią Rady Dzielnica Bemowo !
👉Wczoraj w atmosferze życzliwości, ale i pamięci o złożonej sytuacji osiedla Przyjaźń, najpierw Komisja Inwestycji i Ładu Przestrzennego jednogłośnie wypowiedziała się za ww.projektem, a następnie Rada dzielnicy uzupełniła porządek sesji i również pozytywnie zaopiniowała ten dokument. Otwiera to drogę do przyjęcia planu przez Radę Warszawy JESZCZE W TYM ROKU ♥️
👉Plan chroni osiedle przez presją deweloperską i gwarantuje, że poza zabytkowym charakterem chroniona jest też funkcja mieszkaniowa. Są też oczywiście kompromisy, związane z ochroną konserwatorską (nie będzie można dowolnie przebudowywać domów etc.) oraz możliwością 12m zabudowy w nielicznych miejscach aktualnie niezabudowanych bliżej metra. Jednakże jesteśmy przekonani – po dogłębnych analizach, konsultacjach z ekspertami – że plan jest naprawdę korzystny!
❤️Dlatego też ponownie wyrażamy wdzięczność dla planistów i decydentów, którzy naprawdę się postarali, aby jakościowo i sprawnie pracować nad sfinalizowaniem tego dojrzewającego od 16 lat planu. Jesteśmy na ostatniej prostej!

Źródło (na dzień 17.11.2022) za zgodą: Facebook


„NIE CHWAL DNIA PRZED ZACHODEM SŁOŃCA”

Chwali się radnym,że uchwalili coś co ma służyć mieszkańcom, a nie tylko, jak zwykle, to co jest dobre dla Zarządu.

Ale nie należy „chwalić dnia przed zachodem słońca”. Od uchwały rady do realizacji projektu długa droga. Jak może być długa widać na przykładzie Boernerowa.

Boernerowo czeka na swój plan zagospodarowania przestrzennego już 20 lat.

Rada Dzielnicy Bemowo podjęła uchwałę. Został opracowany projekt (przez zespół prof. Krzysztofa Domaradzkiego) w 2002 roku. Mieszkańcy go zaopiniowali i przedstawili uwagi. Projekt został przekazany do Rady Warszawy i na tym się skończyło.

Projekt planu zagospodarowania dla Boernerowa leży w zamrażarce już 20 lat.

Rada Dzielnicy Bemowo od 20 lat pozostaje głucha na apele mieszkańców, aby odmrozić projekt. Dlaczego tego nie chce zrobić, nie wiadomo, bo nie odpowiada na apele.

Bez ważnego planu zagospodarowania zabytkowe Boernerowo nie ma ochrony prawnej.

Pozwala to Zarządowi Dzielnicy Bemowo do przekształcania (czytaj niszczenia) zabytkowego układu urbanistycznego w ramach inwestycji publicznych, na które plan zagospodarowania, gdyby istniał, by nie pozwolił. I być może to jest powodem, dla którego nie ma nadal planu zagospodarowania Boernerowa. Bo on ogranicza przede wszystkim urzędników i deweloperów.

Zbliżają się wybory. Być może rada i dla naszego osiedla uchwali odmrożenie projektu planu zagospodarowania Boernerowa. Jest gotowy, wystarczą niewielkie korekty. Więc do dzieła rado.

Komentarz Lowisy Lermer (17.11.2022)

.Redakcja portalu serdecznie dziękuje za nadesłane materiały zaznaczając, że nie sprawdza dogłębnie informacji w dostarczonych tekstach; za ich treść odpowiadają Autorki lub Autorzy. Zastrzeżenia co do treści prosimy monitować pod nr telefonu +48 797 529 802 i na e-mail portalu. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!


Podaj dalej za pomocą: