Bemowo2024.pl Ratusz z perspektywy lokalsów ;)

Osiedlowe blizny stanu wojennego (13.12.1981)

Podaj dalej za pomocą:

Po wprowadzeniu stanu wojennego (13 grudnia 1981) zaczęło się zawłaszczanie majątku Skarbu Państwa przez grupy wojskowych, które wykorzystywały okoliczności dla przejęcia działek dla własnych, prywatnych potrzeb. Na Boernerowie było to zjawisko wyjątkowo częste (zob. link „Grabieże Boernerowa”).

Do dziś straszące swoją formą i uwłaczające sprawiedliwości:

  • W stanie wojennym, w 1982 roku kadra 103 Pułku Lotnictwa Łącznikowego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW (JW. 1159), bez żadnej decyzji administracyjnej ,zawłaszczyła teren dawnego „Dziecińca”, przy ul. F. Kleeberga (link), gdzie postawiła blaszane garaże. Stoją do dziś i ani miasto ani dzielnica nie robią nic, aby nielegalnie zajęty teren osiedlowy odzyskać. Obecny beneficjent płacący skandalicznie niskie opłaty gminie to stowarzyszenie „Razem z Kaliskiego” (link do info)
    Czas na oddanie terenu osiedlu Boernerowo, zgodnie ze stanem pierwotnym. Bardzo istotna jeż też ocena stopnia skażenia terenu przez 40 lat masowego „garażowania” bez jakiejkolwiek kontroli środowiskowej.
  • Dewastacja Fortu II A „Babice” („Radiowo”) o czym poniżej.

29 kwietnia 1987 doszło do bezprecedensowego aktu wandalizmu na terenie Fortu II A „Babice”.
Duża grupa wojskowych, po uprzednim zasypaniu części fosy (doszło do zakłócenia stosunków wodnych z fatalnymi skutkami dla mokradeł Lasu Bemowskiego), rozpoczęła wycinkę drzew pod budowę prywatnych garaży (tym razem na terenie fortu).

26 maja, w związku ze skargą Komitetu Osiedlowego nr 15, odbyła się komisyjna lustracja fosy i terenu pomiędzy fosą, a fortem, gdzie trwała wycinka drzew, zorganizowana przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Wola, z udziałem m.in. przedstawicieli Zarządu Kwaterunkowo-Budowlanego WP i Obwodu Leśnego Bemowo. 4 czerwca sprawa była przedmiotem posiedzenia w Urzędzie Dzielnicy Wola. W jej wyniku 3 lipca naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska wystosował do  Wojskowego Rejonowego Zarządu Kwaterunkowo-Budowlanego pismo o przywrócenie stanu poprzedniego.

20 lipca stołeczny konserwator zabytków przeprowadził inspekcję fortu, stwierdził nielegalną budowę garaży, po czym wezwał do natychmiastowego zaprzestania nielegalnych prac budowlanych. Władze wojskowe nie zareagowały i nie wykonały postanowienia. Garaże zostały  wybudowane i stoją do dziś. Obok, rozzuchwaleni bezkarnością wojskowi  zaanektowali teren pod ogródki działkowe.

Działki, na których stoją prywatne garaże oraz prywatne ogródki działkowe są w gospodarowaniu Agencji Mienia Wojskowego.

Budynki Fortu II A „Babice”, będące  własnością Skarbu Państwa, obecnie w gestii  Zarządu Mienia Skarbu Państwa, są po wyprowadzeniu się dotychczasowych użytkowników komercyjnych, (były podnajmowane przez wojsko), w fatalnym stanie. Sklepienie porastają kilkudziesięcioletnie drzewa, które penetrują stropy. Powinny być natychmiast wycięte, a korzenie wykarczowane.

Interpelowany w tej kwestii Zarząd Mienia Skarbu Państwa odpowiedział, że „w związku z ograniczeniem środków finansowych w budżecie naszej jednostki nie jest planowane przeprowadzenie prac związanych z przywróceniem dawnego stanu fosy” (mail z 18 listopada 2022. W sprawie wycięcia drzew porastających stropy nic nie odpowiedziano.

Zabytkowy fort jest nadal niewpisany do rejestru zabytków i nic nie wskazuje, że zostanie. Mienie Skarbu Państwa systematycznie niszczeje. Nikt o niego nie dba.

Polska straciła w czasie wojny większość zabytków kultury i dziedzictwa narodowego. Ten fort, jakkolwiek zbudowany przez władze carskie, wpisał się w historię polskich zmagań o wolność . Po Cytadeli stanowi najcenniejszy zabytek z zakresu fortyfikacji w Warszawie. Powinien przetrwać dla przyszłych pokoleń. Nie przetrwa bez natychmiastowej ingerencji odpowiedzialnych organów.

Władze dzielnicy Bemowo, w odróżnieniu od niegdysiejszych władz dzielnicy Wola, które pomimo, że fort nie był w ich zarządzie, interweniowały w przypadku zagrożenia, nie chcą zrobić nic dla ratowania jednego z nielicznych zabytków, jaki znajduje się na naszym terenie. Podobnie jak nie robią nic dla rewitalizacji Boernerowa. 

Może Radni Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy się tymi problemami zainteresują?
Dla którego klubu są to Bemowskie Wybory?


FORT II A „BABICE”

Na obszarze dzielnicy Bemowo znajdują się cztery forty:

  • Fort „P” (Parysów), czyli Fort Bema,
  • Fort II A „Babice”,
  • Fort III „Groty”,
  • Fort IV „Chrzanów”

(zbudowane w odwrotnej kolejności w latach 1883-1890). Fort Bema znajduje się w zarządzie dzielnicy Bemowo, forty: „Groty” (zwany Blizne) oraz „Chrzanów” są w rękach prywatnych, Fort „Babice” znajduje się w gestii Zarządu Mienia Skarbu Państwa, a jego otoczenie w zarządzie Agencji Mienia Wojskowego. Wszystkie, poza Fortem II A „Babice” zostały wpisane do rejestru zabytków. Wszystkie forty łączy jedno: są totalnie zaniedbane.

Z Boernerowem związany historią jest Fort II A „Babice”, zwany nie wiadomo dlaczego „Radiowo”, jako, że miejscowość o tej nazwie znajduje się w dzielnicy Bielany, a ulica Radiowa nosi swoją nazwę od Transatlantyckiej Radiostacji Nadawczej, wybudowanej w latach 1921-23 (link). 

Fort II A „Babice” został wybudowany w latach 1885-1887, na części terenu gminy Blizne, przejętej przez rosyjskie władze wojskowe Królestwa Polskiego (od 1987 Kraju Nadwiślańskiego) od Łaszczyńskich, na powiększenie „terytorium dla ćwiczeń wojska”. Stanowił część zachodniego pasa umocnień tzw. „Twierdzy Warszawa”.

Otoczony został szeroką (ok.30 m) fosą. Nieużytki wokół fortu zostały zalesione przez rosyjskich żołnierzy. W 1919, po odzyskaniu niepodległości, stał się własnością Skarbu Państwa, w zarządzie Wojska Polskiego. We wrześniu 1939 fort był ważnym punktem oporu. 16 września przyszedł z Naczelnego Dowództwa rozkaz wysadzenia fortu. Gen. Juliusz Rómmel nie mógł wykonać tego rozkazu dzięki czemu fort ocalał.

W czasie okupacji użytkowali go Niemcy. W 1945 nie został wysadzony, tak jak znajdująca się obok radiostacja. Po wojnie, aż do wysiedlenia Boernerowa (w latach 1952-3), na fosie działał ośrodek sportów wodnych zorganizowany przez wspólnotę boernerowską. W pobliżu znajdowała się muszla koncertowa z podestem do tańca (zob. „Kronika Boernerowa” (link)). Potem fort przejęło ludowe Wojsko Polskie.

Felieton historyczno-interwencyjny
Autorka: Lowisa Lermer
Publikacja: 13 grudnia 2022


Dzieciniec na osiedli Boernerowo. Obecnie teren zagrabiony osiedlu w okresie stanu wojennego (link)

Redakcja portalu serdecznie dziękuje za nadesłane materiały zaznaczając, że nie sprawdza dogłębnie informacji w dostarczonych tekstach; za ich treść odpowiadają Autorki lub Autorzy. Zastrzeżenia co do treści prosimy monitować pod nr telefonu +48 797 529 802 i na e-mail portalu. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!


Podaj dalej za pomocą: