Bemowo2024.pl Ratusz z perspektywy lokalsów ;)

Śmiesznie i groźnie

Podaj dalej za pomocą:

W czasach realnego, doświadczanego kryzysu, od wielu tygodni Zarząd Dzielnicy Bemowo nie jest w stanie uporać się ze skutkami awarii, która, traktowana w sposób kompetentny, winna być usunięta w kilkanaście godzin.
W tej bardzo ważnej dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności sprawie szereg interwencji podjęła jedna z mieszkanek Boernerowa:

„Od wielu tygodni nieczynna jest studnia oligoceńska  na Boernerowie  (przy ul. Westerplatte).

Uszkodzona pompa została dawno naprawiona, a studnia wciąż nie została udostępniona mieszkańcom z powodu  złych pomiarów jakości wody.

Nie ulega wątpliwości, że jest jakaś fizyczna przyczyna zanieczyszczenia wody i należy ją ustalić i wyeliminować. Ale w dzielnicy Bemowo najwyraźniej nie ma fachowca, który by miał wiedzę co i jak należy zrobić, aby uzyskać prawidłowe wyniki jakości wody i uruchomić studnię. Należy jak najszybciej wykonać stosowną ekspertyzę i wykonać zlecone działania. Przyjęta przez bemowski urząd metoda czekania na cud, nie sprawdza się.

Konieczna skuteczna interwencja!

Studnie oligoceńskie są obiektami strategicznymi i stąd konieczna pilna interwencja Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Pozdrawiam Lowisa Lermer”


Sprawa tak istotna, iż redakcja portalu, by nie rozpraszać energii, skupia swoje Życzenia na ten Nowy 2023 Rok na jednym – reszty dobrych rzeczy i tak życzymy sobie na wzajem w tych dniach po stokroć 🙂

DOBRA WIADOMOŚĆ
13 stycznia 2023 „życzenia” portalu się spełniły i do Urzędu Dzielnicy Warszawa-Bemowo dotarły wynik badania wody z ujęcia – pani Aleksandrze Flis z WOŚ serdecznie dziękujemy za info i czekamy na ponowne otarcie.


Redakcja portalu serdecznie dziękuje za nadesłane materiały zaznaczając, że nie sprawdza dogłębnie informacji w dostarczonych tekstach; za ich treść odpowiadają Autorki lub Autorzy. Zastrzeżenia co do treści prosimy monitować pod nr telefonu +48 797 529 802 i na e-mail portalu. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!


Podaj dalej za pomocą: