Bemowo2024.pl Ratusz z perspektywy lokalsów ;)

BMI 30 lobby na Bemowie?

Podaj dalej za pomocą:

4 marca obchodzony jest Światowy Dzień Otyłości i zapewne dlatego przedstawiciel Klubu PiS radny Adam Niedziałek w sojuszu z panią naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Dzielnicy Bemowo Magdaleną Dobrowolską, wystąpili przeciwko przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo Mikołajowi Ojrzanowskiemu i zaciekle bronili likwidacji ścieżki rowerowej na ulicy Batalionów Chłopskich 😉

Obydwoje z tych państwa, jak można było wnioskować z dyskusji, reprezentują pogląd, iż należy ograniczać ilość ulic zabezpieczonych ograniczeniem prędkości do 30 km/h, autem winno się mieć prawo wjechać i zaparkować wszędzie, a tym samym zwiększać ilość miejsc parkingowych (w tym wypadku) kosztem bezpieczeństwa rowerzystów i innych uczestników ruchu, podróżujących bardziej wydajnymi i przyjaznymi mieszkańcom środkami transportu; w konsekwencji takiego myślenia zlikwidowano istniejącą ścieżkę rowerową.

Wynika z tego faktu, że zarówno zdrowie mieszkańców, bezpieczeństwo ruchu jak i sprawność przemieszczania się na terenie dzielnicy mają ustąpić zalegającym tygodniami, często niczego pozytywnego nie wnoszącym do miejskiego transportu, samochodom, które i tak winny mieć miejsca parkingowe w podziemnych garażach nowo pobudowanych osiedli, czego (może) w pozwoleniach na budowę nie uwzględniono w należyty sposób.

Tu czas na rozwiązanie „rebusu” będącego infografiką niniejszego wpisu, zainspirowanego wydarzeniami podczas obrad połączonych komisji Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy w dniu 27 lutego 2023:

Sprawa jest (wbrew pozorom) poważna.

Przeforsowana przez Urząd Dzielnicy zmiana zdaje się stać w sprzeczności nie tylko ze zdrowym rozsądkiem, przyszłościowym myśleniem, ale również przepisami i dobrą praktyką cechującą profesjonalistów (link)

Likwidacja ścieżki rowerowej
na już w tej chwili wielotysięcznym osiedlu
po to by zrobić kilkanaście miejsc parkingowych,
nie da się w żaden sposób interesem mieszkańców usprawiedliwić.

To, że radni PiS-u pragną przekraczać 30 km/h na osiedlu,
oraz wysiedzieć za kółkiem Body Mass Index co najmniej 30, to ich preferencje i sposób na zmarnowanie,
ale narzucanie tej chorej koncepcji świadomym zaistniałej sytuacji mieszkańcom Bemowa,
to kolejny sygnał na to, iż nadszedł najwyższy czas, by zainteresować się polityką i

ograniczyć wpływ partyjnych, dziaderskich ideologii na lokalną rzeczywistość.


To co zaprawdę budujące w tej całej historii,
to aktywność i odwaga w działaniu
Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo
💪😍

(link)

Komentarze do wpisu:

KOMENTARZ DO WPISU MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY BEMOWO 

Miasto Warszawa przyjęło Strategię Zrównoważonego Rozwoju, która, w ogólnym zarysie, zakłada pierwszeństwo pieszych przed kierowcami. (Aktualnie trwają konsultacje do Programu Zrównoważonej Mobilności m.st. Warszawy do 2026). 

Program ten zakłada m.in. budowę ścieżek rowerowych (nawet kosztem pasa jezdni). 

Dzielnica Bemowo, reprezentowana przez Wydział Inwestycji, nie stosuje się do zaleceń polityki mobilności Miasta. Prowadzi własną politykę, sprzeczną z zaleceniami przyjętymi przez Miasto. Preferuje interes kierowców kosztem bezpieczeństwa pieszych. 

Jaskrawym przykładem takiej polityki jest osiedle Boernerowo, gdzie walka o poprawę bezpieczeństwa pieszych, w tym uczniów boernerowskiej szkoły trwa już 15lat. 

Na Boernerowie, podobnie jak na Chrzanowie, zamiast poprawić bezpieczeństwo, wprowadza się zmiany w organizacji ruchu, mające za zadanie poprawić przejezdność, w sytuacji, gdy takiej potrzeby nie było i nie ma. Pod przykrywką poprawy przejezdności stworzono jeszcze większe zagrożenie dla pieszych i mieszkańców niż przedtem. 

Z porównania sytuacji na Chrzanowie i Boernerowie wynika, że stosowane są zupełnie inne przepisy dotyczące szerokości chodników. O ile na Chrzanowie chodniki, jak widać, i mogą mieć szer. 1.5 m, a nawet 96 cm. szer. to na zabytkowym Boernerowie, pomimo zakazu poszerzania chodników (szer. chodników jest chroniona przez konserwatora zabytków) zostały one poszerzone, podczas tzw. „modernizacji”, do 2 m szer. i więcej. Poszerzenie chodników na Boernerowie, gdzie po pierwsze robić tego nie wolno, a po drugie ruch pieszych jest bardzo mały i szerokie chodniki są niepotrzebne, jest zupełnie niezrozumiałe. Może warto zapytać o to urzędników Wydziału Inwestycji. 

Rewaloryzację boernerowskich ulic „zmodernizowanych” pomimo zaleceń konserwatorskich Wydział Inwestycji tłumaczy przepisami: chodnik nie może być węższy niż 2.0 szer. Ale na Chrzanowie jak widać może. Więc może warto zapytać urzędników Wydziału Inwestycji o te przepisy. 

Warto też zainteresować Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym, rozbieżnościami w stosowaniu strategii zrównoważonego rozwoju na Bemowie, w tym likwidacją ścieżki rowerowej.   

Tak przy okazji: Ścieżka rowerowa na wzdłuż ul. Radiowej (kończy się 3 metry przed ulicą Ebro) ma objazd przez pas leśny, czyli przez wertepy i błoto. A Wydział inwestycji od lat jest głuchy Rowerzyści na potrzebę dobudowania kilkudziesięciu metrów brakującej ścieżki w ul. Radiowej. 
(LL)

(gk)

Na czasie w temacie: https://konsultacje.um.warszawa.pl/strefy_tempo30

Interaktyna (sporo informacji po „kliknięciu”) mapa obecnych i planowanych… – jasność informacji konieczna, by nie dać się ponieść propagandzie m.in. bemowskiego klubu PiS 😀

Interaktywna mapa (link)

Redakcja portalu serdecznie dziękuje za nadesłane materiały zaznaczając, że nie sprawdza dogłębnie informacji w dostarczonych tekstach; za ich treść odpowiadają Autorki lub Autorzy. Zastrzeżenia co do treści prosimy monitować pod nr telefonu +48 797 529 802 i na e-mail portalu. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!


Podaj dalej za pomocą: