Bemowo2024.pl Ratusz z perspektywy lokalsów ;)

List otwarty do Komisji Rady Dzielnicy Bemowo na posiedzenie 27.02.2023

Podaj dalej za pomocą:

Szanowni Państwo Radni, członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich oraz Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,

w nawiązaniu do informacji zamieszczonej w sobotę 25 lutego w mediach społecznościowych (m.in. link), oraz planowanej na poniedziałek 27 lutego 2023 godz. 17:00 posiedzenia Komisji, dziękując za podjęte działania, pozwalamy sobie zwrócić uwagę na kilka zagadnień, które nie są poruszone w rzeczonej informacji, ale nie powinny ujść uwadze osobom zainteresowanym poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na Boernerowie.

Temat 1

Jak wynika z opublikowanego planu, ul Westerplatte będzie miała zakaz zatrzymywania jedynie po stronie północnej (kierunek do Grotowskiej), co (chyba) w niczym nie poprawi obecnej sytuacji, a może nawet „zdefiniuje” lewą (południową) stronę ulicy jako miejsce postojowe – zob. fragment publikowanej grafiki:

Temat 2

Przejście przez ul. Kaliskiego na skrzyżowaniu z Westerplatte (wg planu i zapewne zgodnie z przepisami) będzie kilka metrów od prostoliniowego traktu pieszego, czyli w praktyce nie tylko że nie będzie przez pieszych wykorzystywane, ale osoby przechodzące z przyzwyczajenia i zdrowego rozsądku „po staremu”, będą dopuszczały się wykroczenia drogowego i płaciły mandaty, a w wypadku zdarzenia drogowego o charakterze wypadku, będą w najlepszym razie współwinnym poszkodowanym – zob. fragment publikowanej grafiki:

W związku z powyższym
proponujemy przyjrzeć się sytuacji na skrzyżowaniu ulic
Westerplatte i gen. Sylwestra Kaliskiego
z pozycji kierowcy

O ile piesi są bardziej bezpieczni,
to sytuacja rodzin jeżdżących z dziećmi na rowerkach jest bardzo niebezpieczna.
Dzieci jadące Westerplatte narażane są na szaleńców jadących z lotniska i „mających pierwszeństwo przed wszystkimi”
Ruch na ulicy Kaliskiego musi być podporządkowany ruchowi na ul. Westerplatte


KOLEJNE TEMATY DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA NA BOERNEROWIE

Temat 3

Boernerowski szkolno-uliczny Armagedon, ulica Ebro od ul. Radiowej do ul. Westerplatte.
Częściowym, lecz mogącym mieć pozytywne skutki uboczne, rozwiązaniem mógłby być odcinkowy pomiar prędkości od skrzyżowania z Telewizyjną do skrzyżowania z Thomméego.

Jest to odcinek bezpośredniego sąsiedztwa ze szkołą, który oprócz fatalnego stanu głośnej nawierzchni klinkierowej, urozmaicony jest zapadliskami powodującymi oblewanie dzieci błotem z kałuż rozpryskiwanych bezpardonowo pędzącymi autami, których kierowcy (i kierowczynie) zwyczajowo już nie przestrzegają ograniczenia prędkości do 30 km/h. 

Zastosowany obecnie próg zwalniający nie spełnia swojej funkcji; jest jedynie powodem generowania hałasu, ścierniska z opon i okładzin hamulcowych przy hamowaniu oraz ogromnej ilości niedopalonych spalin podczas ponownego przyspieszania do prędkości znacznie przekraczającej maksymalnie dozwolone  30 km/h. Wszystkie te efekty progu zwalniającego lądują w płucach dzieci oraz mieszkańców.

Rozwiązaniem sprawdzonym i skutecznym byłoby wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości w tej strefie. Wizualizacja na ilustracji nr 3.

Mimo tego, że pomiar odcinkowy (ze względów techniczno-logicznych) byłby jedynie od skrzyżowania z Telewizyjną do skrzyżowania z Thomméego, jego psychologiczno-behawiorystyczne  oddziaływanie rozciągało by się zapewne na dalsze odcinki ul. Ebro. Część “zniecierpliwionych” kierowców opuszczała by ul. Ebro wcześniej lub nawet, ze względu na “niepełnosprawność przejazdową” bocznych ulic, objeżdżała lepiej przystosowaną ulicą Kaliskiego, na której dodatkowo nie ma ograniczenia prędkości do 30 km/h.

W kwestii ulicy Ebro może być konieczne podjęcie bardziej „odważnych” rozwiązań:

Kilkakrotne pomiary natężenia ruchu na w/w odcinku, wykonane przez Biuro Ochrony Środowiska wykazały, że wynosi on od 2,5 do 3 tysięcy samochodów/przejazdów na dobę, co przekłada się na ponadnormatywny, uciążliwy, szkodliwy dla zdrowia hałas, a także wibracje (od niewłaściwej, twardej, rowkowanej nawierzchni) niszczące stare domy oraz spaliny i smog, które wdychają uczniowie i mieszkańcy.

Obowiązujące prawo oraz wydany przez WSA prawomocny wyrok obligują do poprawy bezpieczeństwa na ul. Ebro. Istnieją propozycje rozwiązań opracowane przez specjalistów od organizacji ruchu. Trzeba je ponownie przeanalizować i wybrać optymalne rozwiązanie.


Najprostszym rozwiązaniem (do konsultacji z mieszkańcami), które częściowo poprawi sytuację, zaakceptowanym wcześniej przez Zarząd Dróg Miejskich, jest likwidacja skrętu w lewo z ul. Radiowej (od strony ronda) w ul. Ebro, co spowoduje, że zarówno kierowcy dowożący dzieci do szkoły od strony ul. Kaliskiego, jak i kilkadziesiąt pojazdów pracowników jednostki wojskowej korzystających z bramy pomocniczej przy ul. Dostępnej, pojadą dalej do ul. Thomméego, zamiast skręcać na rondzie w ul. Radiową, blokować pętlę autobusową czekając na skręt w lewo w ul. Ebro.

(źródło: targeo.pl)

Temat 4

W godzinach „korkowania” Ronda płk. Adameckiego, część tranzytu skręca z ul. Radiowej w ul. Ebro, by dalej ulicą Kunickiego/Sobczaka/Telewizyjną lub ul. Westerplatte poprzez ul. Kaliskiego dojechać do ul. Kutrzeby i kontynuować tranzyt w stronę Izabelina. Jest kilka rozwiązań tego problemu, ale wymagają szerszych konsultacji i symulacji.

Temat 5

To temat „odwrotny” do tematu 4. „Korkowanie” Ronda płk. Adameckiego motywuje tranzyt z kierunku Izabelina do skręcania w ul. Kutrzeby i dalej ul. Kunickiego, wykorzystując „pierwszeństwo z prawej” blokują ruch wyjazdowy z Boernerowa na ul. Ebro. Dodatkowym zjawiskiem jest „wymuszanie” swojego pierwszeństwa poprzez blokowanie chodnika, uniemożliwiając przejście do i ze szkoły. Dodatkowo skrzyżowanie to jest mocno zalesione, ciemne o bardzo złej widoczności.
Tu akurat rozwiązanie jest proste – podporządkować wyjazd z ul. Kunickiego ruchowi na ul. Ebro poprzez ustawienie znaku A-7 „ustąp pierwszeństwa”.

Temat 6

Od niedawna na ul. Dostępnej mieści się baza transportu sanitarnego, której kierowcy (najprawdopodobniej) nadużywają uprzywilejowania, a tym samym sygnałów dźwiękowych, np. podczas powrotu do bazy, szczególnie gdy wiąże się to ze skrętem w lewo z ul. Radiowej w ul. Ebro. Są to sytuacje nadzwyczajne powodujące zarówno zagrożenie w ruchu drogowym, ale wpływają też poziom stresu u mieszkańców.

MAMY NADZIEJĘ

Historia prób doprowadzenia bezpieczeństwa ruchu na Boernerowie do stanu normalnego jest bardzo długa i świadcząca o bezradności radnych i kreatywności urzędników w nierobieniu czegokolwiek z racji przepisów o niemożności wykonania.

Mamy nadzieję, że za obecnej kadencji, posiadający Zarząd Dzielnicy Bemowo radni klubu Koalicji Obywatelskiej i radni klubu Bemowo Przyszłości będą w stanie sprostać tym prostym wyzwaniom.


Dla zainteresowanych, obecny układ sił politycznych w Radzie Dzielnicy Bemowo i z niego wynikający Zarząd, a tym samym odpowiedzialność za to co się dzieje lub nie, na/w dzielnicy Bemowo:

Klub radnych „Koalicja Obywatelska” (koalicjant – reprezentacja w Zarządzie Dzielnicy Bemowo)

 1. Ewa Przychodzień – Schmidt- Przewodnicząca Klubu (jednocześnie Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Bemowo)
 2. Marek Lipiński – Zastępca Przewodniczącego Klubu (jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Bemowo)
 3. Wioletta Borecka – Zastępca Przewodniczącego Klubu 
 4. Iwona Łoboda – Sekretarz Klubu
 5. Maciej Bartosiak 
 6. Patrycja Czerska 
 7. Magdalena Gogol
 8. Aneta Nowolecka
 9. Anna Wosińska
 10. Joanna Wośko – Matryba
 11. Kazimierz Szczerba

Klub radnych „Bemowo Przyszłości” (koalicjant – reprezentacja w Zarządzie Dzielnicy Bemowo)

 1. Jarosław Dąbrowski – Przewodniczący Klubu (jednocześnie Przewodniczący Rady Dzielnicy Bemowo)
 2. Adam Zawistowski (jednocześnie Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Bemowo)
 3. Artur Zygrzak

Klub radnych „Wybieramy Bemowo” (opozycja – aktywna i mocno „mobingowana” na sesjach Rady Dzielnicy – polecamy śledzenie posiedzeń RD osobiście, a co najmniej zapisu audio-video)

 1. Marta Sylwestrzak  – Przewodnicząca Klubu
 2. Krystian Barciński- Zastępca Przewodniczącego Klubu
 3. Robert Podpłoński – Zastępca Przewodniczącego Klubu
 4. Łukasz Lorentowicz 
 5. Jarosław Oborski

Klub radnych „Prawo i Sprawiedliwość” (opozycja – komentuje wybrane działania Zarządu UD)

 1. Marcin Wierzchowski- Przewodniczący Klubu  
 2. Marek Cackowski
 3. Wojciech Klażyński
 4. Halina Molka
 5. Adam Niedziałek

KOMISJE (ZŁOŻONE Z RADNYCH)
NA POSIEDZENIU 27.02.2023

Komisja Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich:

 1. Patrycja Czerska- Przewodnicząca
 2. Jarosław Oborski- Wiceprzewodniczący
 3. Wioletta Borecka  
 4. Iwona Łoboda
 5. Marcin Wierzchowski

Komisja Inwestycji i Ładu Przestrzennego:

 1. Magdalena Gogol- Przewodnicząca
 2. Marta Sylwestrzak- Wiceprzewodnicząca
 3. Patrycja Czerska
 4. Marek Lipiński
 5. Adam Niedziałek
 6. Robert Podpłoński
 7. Adam Zawistowski

Poniedziałek, 27 lutego 2023, godz., 17:00 w Ratuszu Bemowo, parter, Sala Sesji, wstęp wolny.


SZANOWNI MIESZKAŃCY
NADCHODZI CZAS KIEDY MAMY COŚ „DO GADANIA”
WYBORY
OSTATNIE CHWILE NA WYROBIENIE SOBIE ZDANIA O
PARTIACH / KLUBACH ORAZ LUDZIACH
NASZYCH (?) REPREZENTANTACH!

(ll,gk)


Redakcja portalu serdecznie dziękuje za nadesłane materiały zaznaczając, że nie sprawdza dogłębnie informacji w dostarczonych tekstach; za ich treść odpowiadają Autorki lub Autorzy. Zastrzeżenia co do treści prosimy monitować pod nr telefonu +48 797 529 802 i na e-mail portalu. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!


Podaj dalej za pomocą: