Bemowo2024.pl Ratusz z perspektywy lokalsów ;)

Monopoliście wolno wszystko i byle jak?

Podaj dalej za pomocą:

Czy państwowa spółka może ignorować mieszkańców, bezpieczeństwo i wojewódzkiego konserwatora zabytków?
W Ministerstwie Aktywów Państwowych pyta mieszkanka Boernerowa.

(wysłane do MAP 31 sierpnia 2023)

Pan Filip Majdowski
Dyrektor Departamentu Nadzoru I
Ministerstwo Aktywów Państwowych
00-522 Warszawa ul. Krucza36 / Wspólna 6

dotyczy: skargi na Polską Spółkę Gazownictwa (Orlen SA)

Szanowny Panie Dyrektorze,

Składam niniejszym skargę na Polską Spółkę Gazownictwa (dalej PSG) za brak nadzoru nad prowadzoną aktualnie, na osiedlu Boernerowo, w dzielnicy Bemowo, instalacją reduktorów gazu.

23 sierpnia 2023, po wyłączeniu dopływu gazu na ulicy Ebro, rozpoczęte zostały prace związane z instalacją reduktorów gazu, w naszych przydomowych skrzynkach gazowych. Zawiadomienie otrzymaliśmy trzy dni wcześniej.

30 sierpnia po zakończeniu instalacji reduktorów włączono gaz ponownie. Okazało się, że w mojej skrzynce gazowej jest przeciek gazu. Po powrocie do domu zaalarmowałam wykonawcę, który jeszcze się znajdował na sąsiedniej ulicy. Stwierdzono wyciek gazu (węchem, panowie nie dysponowali czujnikiem) i … zapowiedzieli naprawę następnego dnia. Zawiadomiłam pogotowie gazowe.

Pracownik pogotowia potwierdził przeciek gazu (miał czujnik), ustalił miejsce przecieku i przyczynę.
Był nią niedokręcony gwint. Stwierdził, że reduktor założono, ale nie został dokręcony. Po usunięciu usterki okazało się, że jeden z piecyków gazowych w łazience nie chce się zapalić. Nikt z PSG nie zadał sobie trudu, aby sprawdzić, czy piecyki i kuchnie zapowietrzone, na skutek wyłączenia gazu na tydzień działają prawidłowo. Złożyłam reklamację. Czekam na przyjazd pracownika PSG.

Opisany przypadek świadczy o tym, że:

  • wykonawca wykonał instalację niesolidnie;
  • zleceniodawca nie dokonał odbioru wykonanych prac rzetelnie, zanim włączył gaz;
  • po włączeniu gazu nie sprawdził szczelności urządzeń w skrzynkach;
  • wykonawca nie zareagował prawidłowo na moje zgłoszenie o wycieku gazu;
  • PSG nie sprawdziła czy domowe urządzenia gazowe działają prawidłowo po tygodniowej przerwie.

Aktualnie ten sam wykonawca dokonuje instalacji reduktorów na ulicach: Laserowej, Telewizyjnej i Sobczaka. Czy wyciągnie wnioski? W dalszej kolejności przewidziana jest wymiana reduktorów na kolejnych ulicach osiedla: Kunickiego, Thomméego, Telefonicznej i Bawełnianej (o ulicy Grotowskiej zapomniano?) Tam przewidziano aż cały miesiąc przerwy w dopływie gazu.

Nie przewidziano żadnej pomocy, ani rekompensaty dla mieszkańców pozbawionych, nie ze swojej winy, gazu przez miesiąc. Przyczyną, dla której mieszkańcy będą pozbawieni gazu tak długo jest stara sieć gazowa na osiedlu, gdzie projektant nie przewidział możliwości wyłączenia jej fragmentami np. ulicami. Wyłącza się pół osiedla naraz, aby zrobić jedną ulicę. PSG nie pomyślało przed rozpoczęciem inwestycji o dokonaniu podziału sieci na sektory. Nie dokonano też wcześniej wymiany starej ( z lat 50-tych) sieci gazowej w ulicy Telefonicznej.

Boernerowo jest osiedlem zabytkowym. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydal zgodę na instalację skrzynek w kolorze szarym, zabronił żółtych. Wykonawca zlekceważył ten wymóg, instaluje żółte, oszpecając zabytkowe osiedle. Aktualnie mamy na osiedlu skrzynki w kolorach: brązowym, kremowym, szarym (wcześniejsze ) i teraz jeszcze żółte.

Gazownicy są służbą zaufania publicznego. Od ich pracy zależy nasze bezpieczeństwo. Opisany przypadek naruszył zaufanie do nich. Mieszkańcy się boją. Ja też. Proszę o interwencję.

Z poważaniem Lowisa Lermer – 31 sierpnia 2023


p.s.
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków powiadomił Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego m.st. Warszawy o ignorowaniu jego zaleceń.

Aktualizacja 6 września 2023

Odpowiedź z MAP na pismo Pani Lowisy Lermer – przekazanie do ORLEN S.A.


Redakcja portalu serdecznie dziękuje za nadesłane materiały zaznaczając, że nie sprawdza dogłębnie informacji w dostarczonych tekstach; za ich treść odpowiadają Autorki lub Autorzy. Zastrzeżenia co do treści prosimy monitować pod nr telefonu +48 797 529 802 i na e-mail portalu. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!


Podaj dalej za pomocą: